Els nostres serveis van orientats a aquelles empreses que miren més enllà del simple compliment dels requisits legals i del certificat d'OHSAS 18001, buscant una manera efectiva i sostenible d'evitar les lesions en el treball.

Conductalia neix amb la idea de donar a les empreses l'assessorament i suport necessari per aconseguir resultats excel·lents de seguretat i salut en les seves organitzacions, mitjançant la implementació d'estratègies orientades a la prevenció de conductes de risc.

Valors

El que ens mou a les persones que treballem sota la marca Conductalia és contribuir a un bon fi social i gaudir amb el que fem. Per a la nostra activitat professional considerem que és important ser innovadors, no perdre l'orientació al servei i buscar sempre resultats tangibles per als nostres clients.

No hi ha dues empreses iguals i per això en Conductalia afrontem cada intervenció com un vestit a mida, personalitzant els serveis en funció de les característiques de cada organització per obtenir el millor resultat possible.

Principis

L'experiència ens ha permès constatar que hi ha cinc principis bàsics que sustenten l'èxit en els nostres processos d'intervenció:

  1. Lideratge visible de la Direcció des del primer moment.
  2. Integració de les funcions en la cadena de comandament.
  3. Participació dels empleats en el disseny i implantació.
  4. Comunicació efectiva entre tots els nivells i departaments.
  5. Capacitació i desenvolupament de les competències requerides.

Una aplicació formalista o aparent d'aquests principis comprometria seriosament els resultats de la intervenció, i poden generar un efecte oposat al desitjat. És per això que durant la intervenció es realitza una observació contínua dels mateixos, amb l'objecte d'evitar desviacions que poguessin posar perill l'objectiu perseguit.

Per optimitzar els recursos preferim treballar en xarxa, col·laborant amb especialistes en les diferents àrees professionals que es requereixin en cada intervenció, prioritzant els recursos propis existents en l'organització de cada empresa.

Partners

Acto seguido
Teatro de empresa
Segovia Consultors
Gabinete psicosocial