Planificació estratègica

A partir del posicionament estratègic en prevenció, podem arrencar el procés per a la definició del pla estratègic que hagi de portar a l'organització al punt desitjat, en el termini de temps convingut.

L'estratègia s'elabora definint objectius generals en els factors que s'hagin considerat claus per a l'èxit, seleccionats entre les següents àrees d'actuació:

  • Mesures per eliminar o reduir les conductes de risc.
  • Activitats destinades a produir mesures.
  • Lideratge per a un acompliment eficaç de les activitats i mesures.
  • Integració de la prevenció en les funcions operatives.
  • Comunicació multudireccional.
  • Participació en la presa de decisions.

L'empresa disposarà d'un full de ruta per desplegar la seva estratègia per a la prevenció de conductes de riscos, on s'indicaran els què, qui, quan, on i com necessaris per assolir els objectius.

En el nucli del Pla estratègic serà la seva pròpia comunicació interna i externa, de manera que totes les parts interessades fora i dins de l'organització ho coneguin, ho entenguin i disposin d'informació sobre la seva evolució i resultats.