Posicionament estratègic

Proporcionem orientació a les organitzacions per definir el posicionament estratègic de les seves empreses respecte a la seguretat i salut en el treball, ajudant-los a donar respostes a qüestions com ara:

  • Quina importància ha de tenir la seguretat i salut en la seva empresa?.
  • Per què i per a què volen prevenir els riscos laborals?.
  • Quina organització volen arribar a ser en matèria preventiva?.
  • On es troben actualment i què faran per arribar a la destinació final?.
  • En quins principis es recolzaran per aconseguir-lo?.
  • Quines són les directrius generals de la Direcció?.

Mitjançant workshops participatius aconseguirem destil·lar les idees centrals que alimentaran una declaració formal de la política de l'empresa en matèria de prevenció de riscos laborals, que s'haurà de comunicar i compartir amb tota l'organització, de manera que serveixi a tots els seus membres com a guia per a la presa de decisions que afectin la seva seguretat i salut.