Miércoles, 31 Diciembre, 2014
Estrategias para la prevención de conductas de riesgoEstrategias para la prevención de conductas de riesgo

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO: Manual de Buenas Prácticas

Conductalia colabora con la Oficina para la prevención de riesgos laborales de la Confederación de Empresas de la Provincia de Tarragona (CEPTA) en la redacción del Manual de Buenas prácticas para la prevención de conductas de riesgo en el trabajo.

Des de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la CEPTA s'ha editat el present Manual de Bones Pràctiques “Estratègies per a la prevenció de conductes de risc” en el qual s'ha pretès plasmar algunes de les actuacions, basades en experiències reals d’empresa, enfocades a la modificació d’actituds o conductes de la persona, és a dir, orientades i dirigides a les persones que els han permès reconduir o enfocar millor els esforços en la millora de la seguretat i la salut.

Els estudis que s’han dut a terme dirigits a conèixer les causes subjacents a la producció d’accidents i malalties professionals conclouen que les conductes insegures estan involucrades en més del 84% dels mateixos.

El Manual “Estratègies per a la prevenció de conductes de risc” està dividit en dues parts. La primera d’elles és de caràcter conceptual i va dirigida a que el lector trobi informació sobre alguns fonaments bàsics de la conducta humana i del canvi conductual. Trobareu algunes premisses de treball sobre les causes de la conducta humana. I entre altres informacions, alguns dels factors que poden afectar el procés de canvi i que incrementen la probabilitat de dur a terme conductes insegures.

La segona part del Manual “Estratègies per a la prevenció de conductes de risc” presenta un seguit de bones pràctiques exposades en format de fitxa. Antecedents, justificació de l’actuació realitzada i objectius inicials.