Publicaciones

Estrategias para la prevención de conductas de riesgo
Miércoles, 31 Diciembre, 2014
Des de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la CEPTA s'ha editat el present Manual de Bones Pràctiques “Estratègies per a la prevenció de conductes de risc” en el qual s'ha pretès plasmar algunes de les actuacions, basades en experiències reals d’empresa, enfocades a la...